d102-fashion-10croce

CROCE

누군가에게 마음을 표현할 때 우리는 '선물'을 가장 먼저
떠올립니다.
사랑, 감사, 믿음 등 마음을 담아 선물하고 싶다는 뜻이 담긴
디자인입니다. 선물 상자의 리본을 모티프로 감각적인 곡선
라인 펜던트를 완성했고, 블랙 다이아몬드로 세팅해 볼륨감을 더했습니다.

SETTING18K Pink Gold

STONEBlack Diamond

CONCEPT선물

LINEFASHION

메모리즈,D102

메모리즈

N: Pearl / Malachite / Opal + Melee Dia

트윙클,D102

트윙클

N,E: CZ

리스,D102

리스

N,E : CZ

화이트스노우

화이트스노우

N,E: CZ
B: Dia+CZ

D102_세트_슈팅스타

슈팅스타

N,E: CZ

d102-fashion-03lotus

로투스

d102-fashion-09u&i

YOU&I

d102-fashion-08brooklyn

BROOKLYN

d102-fashion-07hyacinth

HYACINTH

18K White Gold & Pink Gold / CZ

d102-fashion-06annette

ANETTE

18K Pink Gold
Lundon Blue Topaz, CZ

d102-fashion-05rune

LUNE

18K Pink Gold / CZ
Weight 5.763g

d102-fashion-04roxy

ROXY

18K Pink Gold
Lundon Blue Topaz, CZ

d102-fashion-02dione

DIONE

R, B: 18K Pink Gold
CZ, Akoya Pearl

d102-fashion-01glam

GLAM

18K Pink Gold / CZ
Weight 1.95g

snowflowerstar

눈꽃별

18K Pink Gold,
Natural Jewel N,E 0.3ct

dd

블루아 탄생석 목걸이

18K White Gold or Pink Gold,
Natural Jewel